måndag 30 oktober 2017

Saffrans planer för renovering

Saffrans kommande renovering.

Det är tre områden som ska åtgärdas - sittbrunnen, ruffen och däcket.

Sittbrunnen blir lösningsvariant 2 dvs epoxibehandlad plyfa, den första lösningen misslyckades.

Ruffen - Välvda skott på var sida om masthålet för att ge däcket bättre avlastning. Detta leder till att nuvarande gaderober åker ut.


Däcket då fukt har trängt in i balsa. Dcket måste öppnas upp och skadat balsa ska bort. 

torsdag 12 oktober 2017

Torrsättning 2017

Torrsättning 2017 gick bra. Svåraste momentet var att hitta fett för att smörja gängorna till båtvagan.
Den första macken hade bara mackor, kaffe och läsk samt 5-56.
5-56 är bra för att lösa skräp och rost men det smörjer inte så vidare till nästa mack där jag hittade fett. I en modern mack är oljor,fett,vertyg undanträngda av läsk och godis.