torsdag 6 mars 2014

Inbjudan Lidingö Runt 2014 alldeles pinnfärsk

Inbjudan Lidingö Runt 2014!

Tävling: Lidingö Runt
Alla segelbåtar med en standardsegelyta på minst 10 kvm.
Mätregler är SRS och ORCint. Fem startande båtar eller fler av samma typ ger egen klass.
Shorthanded bildar egen klass (max 2 personer ombord) med eller utan spinnaker.
Datum: 2014-05-10
Arrangör: Lidingö Segelsällskap

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
1.4 Alla båtar ska ha nummerlapp samt Liros Cupdekal som tillhandahålls av arrangören
veckan före tävlingen. Plats och tid meddelas på www.lidingorunt.se

2. Villkor för att delta
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten
till sin nationella myndighet.
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast 2014-05-06 kl 24.00 via Lidingö Runts webbplats
www.lidingorunt.se
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:
namn, e-postadress, mobiltel nr, adress, postnr och ort, klubb, båttyp, segelnummer,
båtnamn, SRS kategori/Standardbåt/Klassbrev/Mätbrevsbåt, om man avser segla med eller
utan spinnaker, samt ev annan information till Lidingö Runt.
Klassindelning:
Lidingö Runt 2014 – SRS Kölbåt
Lidingö Runt 2014 – Klassregelbåtar
Lidingö Runt 2014 – SRS Flerskrov
Lidingö Runt 2014 – SRS Kölbåt Shorthanded (max två personer ombord) – med eller utan
spinnaker.
Lidingö Runt 2014 – ORCint
Lidingö Runt 2014 – Classic Yacht
Lidingö Runt 2014 – Klass Öppen
3.3 Anmälningsavgiften är 400:- till och med 26 april.
Därefter efteranmälan 1 200:- till och med 6 maj som är sista dagen för anmälan!

4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering ska göras i samband med avhämtning av nummerlapp.
4.2 Mätbrev för SRS mätbrevsbåtar ska visas upp i god tid innan en båt kappseglar. Kontakta
Svenska Seglarförbundet, www.svensksegling.se eller per tel. 08-459 09 95.

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna kommer tillsammans med startlistan att finnas på Lidingö Runts
webbplats www.lidingorunt.se senast 8 maj.
Tävlingsdagen finns handlingarna också på Ångbåtsbryggan, 250 m NV startbryggan,
från 9.00 till 11.30.

6. Kappseglingsområde
6.1 Kappseglingarna genomförs runt Lidingö enligt skiss som kommer med
seglingsföreskrifterna samt publiceras på Lidingö Runts webbplats.

7. Banan
7.1 Banan seglas motsols med start vid bryggan nedanför Foresta –
Väst om Strömsö genom en gate vid Bosön – Mål vid Torsviks fyr.
Alla rundningsmärken ska tas om babord.
Banans längd är c:a 13,5 M. Grund- och djupuppgifter i sjökortet är högst relevanta
till exempel ost Duvholmen, Bosögrundet, Norrängsgrundet, Prästgrundet.

8. Priser
8.1 Följande priser kommer att delas ut:
• Priser till varje klass – 1, 2 och 3
• Spjutet – snabbaste båt
• Totalsegrare SRS
• Snabbaste Kölbåt
• Snabbaste Flerskrov
• Snabbaste Lidingöbåt
• Vandringspriser

Praktisk Information
• Stickprovsbesiktning kan förekomma före start.
• Anslagstavlans placering: lördag morgon vid starten, och senare vid målområdet.
• Tid för första varningssignal 10.00.
• Prisutdelning sker söndagen den 11 maj. Tid och plats meddelas på www.lidingorunt.se.

Rese- och transportmöjligheter:
www.sl.se
Karta över Lidingö:
http://www.lidingo.se/5584.html
Lidingö 2014-02-28
/ Lidingö 2014-03-05/