måndag 24 oktober 2016

Höstseglats


Det är mörkt och blåsigt. Avdriften sätter ned oss ordentligt men roligt att få lite mörkernavigering.
Prickarna är svåra att se trots att vi lyser på dem. Vi går för motor och vinden bromsar farten med 1-1,5 knop trots 4-cylindrig diesel. Men båten är lugn, det är snarare vi som börjar känna fredagströttheten komma när vi måste vara på helspänn och vill undvika att gå på grund.

tisdag 18 oktober 2016

Hur mycket kan en smaragd variera och ändå vara entyp?

Upptäckte att SRS båtdatablad inte matchar klassregeln så det gör att lösningen för en smaragd att segla SRS är att skaffa mätbrev. Frågan är när felet uppstod, när försvann genuan?

Jag har i min enfald utgått ifrån att gamla SRS-talet, 1,186 inkluderade genuan. Det är vad min jämförelse angående mätbrev på smaragder utgår ifrån.

kvm-måttet på spinnaker är också märklig, jag kan ha en inmätt spinnaker som är ogiltig enligt SRS då jag vet inte hur många kvm mina spinnakers är på.Mätbrevsbåtar får olika bloggar och forum att undra över smaragden.

Kollat lite mätbrev och drar följande slutsats: (obs ca-värden)
 0,2 ton                avdrag 0,01
inombordare       avdrag 0,04
genua                  påslag 0,026
liten spinn          påslag 0,035
standard spinn    påslag 0,04
standard spinn + djupare roder+fatheadstor påslag 0,05


Störst skillnad ger användandet av genua.

Lågt värde: hög vikt, inombordare, 1 stor och 1 fock, 1 spinnacker < ca 50kvm

Högt värde: utombordare, 1 stor, 1 fock, 1 genua, 2 spinnaker > ca 65 kvm

Min åsikt är att Smaragderna visar på att SRS fungerar men att folk på landbacken ska kunna förstå varför båt A vinner över båt B är lite svårare.

Emil fortsätter att visa att Smaragden är en vinnarbåt.söndag 9 oktober 2016

Höstrasta 2016

 Vindfattig lördagmorgon men efter någon timme kom vinden
 Trevliga seglingar med totalt över 50 båtar. Markus målsättning var att inte komma sist och det lyckades vi med. Som  fördäckare hade jag dålig pejl på allt utanför spinnaker och spinnakerbom...
 Söndag hamnen tunnas ut på båtar
 Båtar på väg hem efter seglingarna
 Johan F vann Smaragdklassen
Prisutdelning