tisdag 18 oktober 2016

Hur mycket kan en smaragd variera och ändå vara entyp?

Upptäckte att SRS båtdatablad inte matchar klassregeln så det gör att lösningen för en smaragd att segla SRS är att skaffa mätbrev. Frågan är när felet uppstod, när försvann genuan?

Jag har i min enfald utgått ifrån att gamla SRS-talet, 1,186 inkluderade genuan. Det är vad min jämförelse angående mätbrev på smaragder utgår ifrån.

kvm-måttet på spinnaker är också märklig, jag kan ha en inmätt spinnaker som är ogiltig enligt SRS då jag vet inte hur många kvm mina spinnakers är på.Mätbrevsbåtar får olika bloggar och forum att undra över smaragden.

Kollat lite mätbrev och drar följande slutsats: (obs ca-värden)
 0,2 ton                avdrag 0,01
inombordare       avdrag 0,04
genua                  påslag 0,026
liten spinn          påslag 0,035
standard spinn    påslag 0,04
standard spinn + djupare roder+fatheadstor påslag 0,05


Störst skillnad ger användandet av genua.

Lågt värde: hög vikt, inombordare, 1 stor och 1 fock, 1 spinnacker < ca 50kvm

Högt värde: utombordare, 1 stor, 1 fock, 1 genua, 2 spinnaker > ca 65 kvm

Min åsikt är att Smaragderna visar på att SRS fungerar men att folk på landbacken ska kunna förstå varför båt A vinner över båt B är lite svårare.

Emil fortsätter att visa att Smaragden är en vinnarbåt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar